B42   40,50€
MENU SUSHI LIN ROYAL BROCHETTES 2 PERSONNES
B45   45,50€
MENU SUSHI LIN ROYAL SUSHI SASHIMI 2 PERSONNES
GF1   65,90€
MENU FAMILIAL 3 PERSONNES
GF2   77,90€
MENU FAMILIAL BROCHETTES 4 PERSONNES